O nás Služby Cenová ponuka Financovanie Referencie Prečo vybrať nás FAQ Blog Kontakt
Mail icon Telephone icon

Plochá alebo šikmá strecha

Plochá strecha vs. šikmá strecha

Výber dôkladne zvážte, lebo tvar strechy má rozhodujúci vplyv na celkový vzhľad domu. Predtým ale ako sa rozhodnete pre určitý tvar strechy, navštívte mestský či obecný úrad a spýtajte sa na regulatívy platné v oblasti, kde plánujete stavať, teda či je povolená plochá alebo šikmá strecha. Nie všade sa dá vybaviť výnimka, ak aj áno, môže to trvať dlhšie, kým to schvália.

Do vysokohorskej oblasti je vhodnejšia  šikmá strechá, plochá strecha zas ak má dom veľmi zložitý pôdorys, lebo šikmá strecha s komplikovaným tvarom je zvyčajne spojená s nákladnými riešeniami detailov. Strešná krytina má ale dlhšiu životnosť ako povlaková, ktorá chráni ploché strechy. Páči sa vám konkrétny druh strešnej krytiny? Počítajte ale s tým, že ku sklonu strechy treba prispôsobiť typ strešnej krytiny, nie každý sa dá použiť univerzálne. Ku každému druhu krytiny je totiž priradený určitý sklon strechy. Obvykle betónové a keramické krytiny sa vyrábajú pre strechy s minimálnym sklonom 22 stupňov. Vďaka inováciám ale dnes betónovú krytinu môžete použiť už od nízkeho 7 stupňového sklonu. Rátajte aj s tým, že výrobca krytiny môže predpisovať použitie určitého príslušenstva, napríklad hydroizolačných fólií, bez čoho by strešný plášť nebol funkčný, navyše by ste strácali aj záruku.

Pre obidva typy striech platí, že ich spoľahlivosť závisí nielen od správnej skladby strešného plášťa ale vo veľkej miere aj od kvalitného vyhotovenia. Aj plochá strecha aj šikmá strecha ponúka možnosť priameho osvetlenia a vetrania miestností situovaných v strede dispozície cez svetlík či svetlovod. Na obidva druhy je možné nainštalovať aj slnečné kolektory.

Pozrite si naše domy s plochou a šikmou strechou

bungalov s plochou strechou, bungalov s rovnou strechou, domy s plochou strechou

Plochá strecha sa zmenila k lepšiemu

V minulosti sa plocha strecha neosvedčila kvôli častým zatekaniam, príčinou čoho bolo, že sa realizovali ako úplne vodorovné a neboli k dispozícii ani také kvalitné komponenty. Dnes sa plochá strecha navrhuje v miernom sklone smerujúcom k odvodňovacím vpusťom, aby sa zabránilo státiu vody po daždi na nej. Buď sa vyhotoví už samotná nosná konštrukcia so sklonom, alebo sa na ňu položí spádová vrstva. Plochá strecha je náročnejšia na údržbu ako šikmá strecha. Pripravte sa na to, že z času na čas bude potrebné na ňu vyliezť a vyčistiť vpuste aby sa neupchali. Aby v zime sneh či mráz nenarobili problémy, oplatí sa odvodňovacie prvky vybaviť elektrickým vyhrievaním. Plochá strecha však ponúka široké možnosti využitia, napríklad ako terasa či záhrada, dokonca je na ňu možné umiestniť aj bazén či vírivku, s ktorými ale treba vopred počítať už v štádiu projektovania domu kvôli vysokému zaťaženiu hmotnosťou vody. Strešná terasa môže byť na rovnakej úrovni ako obytný priestor, ak je na inej, prístup naň sa rieši schodiskom.

Uvažujete o väzníkovej konštrukcii krovu?

Ak plánujete neobývaný podkrovný priestor, z hľadiska obstarávacích nákladov je na tom lepšie väzníková konštrukcia v porovnaní s klasickým tesársky viazaným krovom. Výhoda je 20 až 40 % úspora dreva, jednoduchšia a rýchlejšia montáž a to, že väzníkovou konštrukciou je možné zastrešiť aj pôdorys s väčším rozponom 20 až 30 metrov bez dodatočných nosných stien či stĺpov. Samozrejme stabilita väzníkovej konštrukcie sa preveruje statickým výpočtom. Ak plánujete sklon strechy nad 30 stupňov, odporúča sa však viac klasický tesársky viazaný krov, a tiež, ak zamýšľate nad obytným variantom. Obytná strecha od neobytnej sa líši aj v skladbe strešného plášťa, má ho zložitejší.

dom so sikmou strechou
Naspäť